Atsargiai, šuo! Tvora, voljeras, būda, rišamas, nepririštas?

Voljeras, narvas ar kita laikymo įranga, kuriuose laikomi šunys, turi būti įrengti taip, kad juose laikomi šunys, priklausomai nuo jų dydžio, negalėtų iš jų iššokti ar kitu būdu pabėgti. Patalpos, voljero, narvo ar kitos laikymo įrangos, kuriuose laikomi šunys ar katės, plotas turi atitikti žemiau įvardintas nustatytas normas. Kai šuo laikomas pririštas, jis turi būti rišamas taip, kad neišeitų už žemės valdos, kurioje laikomas, ribos.

Šuniui prieinamoje vietoje turi būti įrengta būda ar kita vieta (slėptuvė), kurioje šuo galėtų pasislėpti nuo nepalankių oro sąlygų ir kurios dydis, priklausomai nuo šuns dydžio, būtų toks, kad šuo į ją galėtų lengvai įlįsti, joje apsisukti ir atsigulti. Šuns būda turi būti pakelta nuo žemės paviršiaus ar kito pagrindo ar kitu būdu užtikrinama šuns poilsio vietos apsauga nuo vandens. Rekomenduojama šuns būdos angą uždengti, kad į būdą nepatektų krituliai.

Uždaroje žemės valdoje (žemės valda, kurios teritorija yra aptverta tvora su vartais) šuo gali būti laikomas nepririštas, jei užtikrinama, kad šuo iš jos neišbėgs. Tokiu atveju matomoje vietoje turi būti pakabintas ne mažesnis kaip 8 centimetrų pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu, pvz., „Atsargiai, šuo!“, o prie uždaros žemės valdos vartų rekomenduojama įrengti skambutį valdos savininkui pakviesti.

Jei pavojingas šuo yra laikomas uždaroje žemės valdoje, prie įėjimo (įvažiavimo) į ją turi būti dienos ir nakties metu gerai matomas ne mažesnis kaip 8 centimetrų pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu, pvz., „Atsargiai, pavojingas šuo!“. Neuždaroje žemės valdoje laikomas pavojingas šuo turi būti rišamas taip, kad negalėtų išeiti už jos ribų, arba laikomas voljere, įrengtame taip, kad iš jo negalėtų iššokti ar kitu būdu pabėgti.

Individualiame gyvenamajame name leidžiamų laikyti šunų ar kačių skaičius nustatomas atsižvelgiant į vienam šuniui ar katei reikalingą minimalią ploto normą, ir šių gyvūnų vados dydį.

Šuniui iki 10 kg skiriamas minimalus plotas name yra 10 m2. šunims, kurie yra laikomi gyvūnų augintinių laikymui skirtoje patalpoje, voljere, narve ir kitoje šuns laikymo įrangoje ir išvedami pasivaikščioti ne rečiau kaip 1 kartą per dieną ne trumpesniam kaip 1 valandos laikotarpiui arba ne rečiau kaip 2 kartus per dieną ne trumpesniems kaip 30 minučių laikotarpiams, skiriamas minimalus plotas yra 4 m2. ploto norma taikoma šunims, kurie yra laikomi gyvūnų augintinių laikymui skirtoje patalpoje, voljere, narve ir šuns laikymo kitoje įrangoje, tačiau nė karto per dieną neišvedami pasivaikščioti yra 8 m2. Šuniui iki 10–20 kg skiriamas minimalus plotas name yra 15 m2. Šuniui sveriančiam 20 – 40 kg skiriamas minimalus plotas name yra 20 m2. Šuniui sveriančiam per 40 kg skiriamas minimalus plotas name yra 30 m2.

Katei, esančiai gyvūnu augintiniu, skiriamas minimalus plotas name yra 10 m2. Gyvūnų augintinių laikymui skirtoje patalpoje, voljere, narve ir kitoje katės laikymo įrangoje skiriamas minimalus plotas yra 4 m2, kiekvienai papildomai katei, katinui būtini 2 m2.