Atviras kiemas

Atviras kiemas yra apsėjamas žole, atvirame kieme įrengiami takai, įrengiamas baseinas, alpinariumas, sodinami augalai.