Esminiai statinio projekto sprendiniai

Esminiai statinio projekto sprendiniai yra statinio projekto sprendiniai, nustatantys statinio vietą sklype, statinio ar jo dalių paskirtį, statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis, t. y. aukštį, ilgį, plotį ir pan., ir įgyvendinantys specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir ar specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.