Gaunamųjų laiškų dėžutes įrengia gavėjai

Gaunamųjų laiškų dėžutes įrengia gavėjai. Gaunamųjų laiškų dėžutės turi būti įrengtos lengvai prieinamoje vietoje, sudarant galimybes pašto paslaugos teikėjams netrukdomai prie jų prieiti. Individualių ar sodininkų bendrijose esančių namų savininkai įrengia gaunamųjų laiškų dėžutes prie įėjimo į jų sklypus arba ant greta gatvės esančių namų sienų, tvorų, stovelių. Gaunamųjų laiškų dėžutės turi būti rakinamos, aiškiai ir suprantamai sunumeruotos.

Jeigu gavėjas neįsirengia gaunamųjų laiškų dėžutės arba ji neatitinka aukščiau nustatytų reikalavimų ir dėl to neįmanoma pristatyti pašto siuntos, pašto paslaugos teikėjas informuoja gavėją apie gautą pašto siuntą ir nurodo, kur ir kokiu laiku gavėjas gali atvykti ir atsiimti pašto siuntą. Jeigu informuoti gavėjo neįmanoma, pašto paslaugos teikėjas informuoja apie tai siuntėją.

Jeigu gavėjas nepageidauja gauti reklamos, jis, siekdamas aiškiai išreikšti šį nesutikimą, ant gaunamųjų laiškų dėžutės nurodo, kad reklamos gauti nepageidauja. Asmenys, pažeidę šį gavėjo nesutikimą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.