Malkinė

Malkinė, dar vadinama kieto kuro sandėliu, yra statinys arba pastatas ar patalpa, skirta kieto kuro t.y. malkų, anglies, durpių, laikymui ar sandėliavimui. Malkinė, taip pat kieto kuro sandėlis, yra gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio paskirties pastato ar kitos paskirties pastato priklausinys.