Objektai

Objektai, kurių statinio matmenų įvertinimo koeficientas K < 10, nelaikomi nesudėtingais statiniais ir jiems netaikomi Statybos įstatymo reikalavimai. Statinio matmenų įvertinimo koeficientas K apskaičiuojamas pagal formulę: K = S × H3.

S yra statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir ar vandens paviršių plotas, neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 kvadratinių metrų laisvų, neužstatytų, žemės ir ar paviršiaus plotų. H yra statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki statinio aukščiausiojo, požeminiam statiniui iki giliausio, laikančiųjų konstrukcijų taško, m.