Tvora

Tvora yra užtvara aplink kiemą, namą, statinius, žemės ar sodo sklypą, valdą, ar kitą plotą. Tvoros būna medinės, mūrinės, metalinės, plastikinės, vielinės, strypinės, skardinės, pinučių, statinių, karčių, pintinės, tinklinės, gabionų, segmentinės. Tvora gali būti dekoratryvinė, apsauginė, funkcionali. Brangiai tvorai tverti ir montuoti naudojami mūro cokoliai su stulpais ir geležinėmis grotelėmis tarp stulpų ar kalto metalo tvora. Įvairių želdinių gyvatvorė yra puiki gyva tvora.