Antžeminis aukštas

Antžeminis aukštas yra pastato aukštas, kurio grindų paviršiaus altitudė yra aukščiau žemės paviršiaus vidutinės altitudės.