Ar tavo namas svarbus visuomenei?

Visuomenei svarbiu gyvenamosios paskirties pastatu laikomas namas, kuris atitinka žemiau išvardintus kriterijus:

Gyvenamosios paskirties, vieno buto, pastatas kai: naujai statomo gyvenamosios paskirties, vieno buto, pastato bendras plotas didesnis kaip 200 m2. Rekonstruojamo gyvenamosios paskirties, vieno buto, pastato, po rekonstravimo, bendras plotas didesnis kaip 200 m2.

Gyvenamosios paskirties, dviejų butų, pastatas kai: naujai statomo gyvenamosios paskirties, dviejų butų, pastato bendras plotas didesnis kaip 200 m2. Rekonstruojamo gyvenamosios paskirties, dviejų butų, pastato, po rekonstravimo, bendras plotas didesnis kaip 200 m2.

Daugiabučiai gyvenamosios paskirties, daugiau kaip 5 aukštų, pastatai.