Architektas

Architektas yra fizinis asmuo, kuris yra baigęs universitetines menų srities architektūros krypties studijas ir įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam lygiavertį išsilavinimą.