Architektūros kokybės kriterijai

Architektūros kokybės kriterijai yra šie: urbanistinis integralumas; atitiktis darnaus vystymosi principui; statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas), ilgaamžiškumas; inovatyvumas (naujų technologijų, medžiagų, architektūrinių, urbanistinių sprendimų panaudojimas); nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas; aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams, t.y. projektavimo visiems (universalus dizaino) principų taikymas, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą (pasiekiamumą); vientisa architektūrinė idėja; funkcionalios pastato struktūros kūrimas; estetika; sprendimų racionalumas, įvertinus statinio projektavimo ir projekto realizavimo kainos santykio optimalumą.