Būsto naudingasis plotas

Būsto naudingasis plotas yra gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų, virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų, suminis grindų plotas. Į naudingąjį plotą neįeina balkonų, lodžiju, terasų, nešildomų rūsių grindų plotas.