Ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė

Ekonomiškai pagrįsta statinio naudojimo trukmė yra laikotarpis, per kurį tikslinga naudoti statinį palaikant jo naudojimo savybes, atitinkančias esminius statinių reikalavimus, atsižvelgiant į visus tarpusavyje susijusius aspektus: projektavimo, statybos, naudojimo bei naudojamo statinio draudimo išlaidas, išlaidas naudojimo sutrikimams išvengti, statinio griūties riziką ir pasekmes jo naudojimo laikotarpiu, planuojamą dalinį atnaujinimą, valymo, techninio aptarnavimo, priežiūros bei remonto išlaidas.