Individualaus namo statybos vadovu gali būti

Individualaus namo statybos ūkio būdu atveju, vienbutį gyvenamąjį namą planuojančiam statytis asmeniui, viena iš statytojo perimamų rangovo pareigų yra paskirti ar pasamdyti statybos vadovą. Namo statybos vadovu gali būti ir pats savininkas, jei jis turi teisę vadovauti šiems statybos darbams. Iki 80 kvadratinių metrų namo statybai gali vadovauti architektas arba statybos inžinierius, didesnio namo statybai vadovauja statybos inžinierius, turintis bent dvejų metų profesinę patirtį.