Išorinė atitvara

Išorinė atitvara yra stogas šlaitinis, plokščiasis, sienos, besiribojančios su išorine aplinka.