Išorinė statinio apsauga nuo žaibo

Išorinė statinio apsauga nuo žaibo yra visuma priemonių, skirta statinio apsaugai nuo tiesioginio žaibo poveikio, tai yra žaibo išlydis į statinį, dėl kurio statinys gali sugriūti, kilti gaisras statinyje, pavojus žmonėms ir gyvūnams, esantiems statinyje ar šalia jo.