Kambarys

Kambarys yra patalpa, apribota perdangomis ir sienomis, pertvaromis, nuo grindų iki lubų, ne mažesnio kaip 4 kvadratinių metrų grindų ploto, atitinkanti gyvenamosioms patalpoms nustatytus higienos reikalavimus.