Namo apšiltinimo medžiagų naudojamų grunte, rūsio grindyse arba po grindimis ant grunto projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės. Namo energinio naudingumo skaičiavimuose, kai nėra lentelėje išvardintiems statybos produktams projektines šilumos laidumo koeficientų vertes (W/(m·K)) patvirtinančių dokumentų, naudojamos lentelėje nurodytos projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės.

Statybos produktų, naudojamų termoizoliaciniams atitvarų sluoksniams grunte, rūsio grindyse arba po grindimis ant grunto projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės

Keramzito žvyras grindyse ant grunto 0,32 W/(m·K)

Keramzito žvyras rūsio grindyse arba grunte 0,33 W/(m·K)

Keramzito smėlis grindyse ant grunto 0,46 W/(m·K)

Keramzito smėlis rūsio grindyse arba grunte 0,51 W/(m·K)

Mineralinė vata grindyse ant grunto pastatuose po 1993 m. 0,05 W/(m·K)

Mineralinė vata grindyse ant grunto pastatuose iki 1993 m. 0,07 W/(m·K)

Mineralinė vata rūsio grindyse arba grunte pastatuose po 1993 m. 0,06 W/(m·K)

Mineralinė vata rūsio grindyse arba grunte pastatuose iki 1993 m. 0,08 W/(m·K)

Polistireninis putplastis „EPS“ grindyse ant grunto 0,048 W/(m·K)

Polistireninis putplastis „EPS“ rūsio grindyse arba grunte 0,052 W/(m·K)

Polistireninis putplastis „XPS“ grindyse ant grunto 0,038 W/(m·K)

Polistireninis putplastis „XPS“ rūsio grindyse arba grunte 0,039 W/(m·K)

Poliuretaninis putplastis grindyse ant grunto 0,041 W/(m·K)

Poliuretaninis putplastis rūsio grindyse arba grunte 0,045 W/(m·K)