Namo butas susideda iš šios paskirties patalpų

Bendruoju atveju namo butas susideda iš šios paskirties patalpų: Kambario; Virtuvės (virtuvės-nišos) arba virtuvės-valgomojo (svetainės); Vonios patalpos arba dušinės; Tualeto (vienoje patalpoje su vonia ar atskiroje patalpoje); Sandėliuko arba ir sieninės spintos; Techninės įrangos patalpų (kai jos reikalingos).

Kai šiluma tiekiama iš centralizuotos šildymo sistemos, name turi būti numatyta patalpa šilumos punktui. Kai šilumos gamybai naudojamas vietinis šilumos šaltinis, katilinės patalpa Name gali būti nenumatoma, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

Name gali būti ir kitos patalpos, išskyrus nuodingųjų, ypač degių ir labai degių, sprogstamųjų medžiagų bei medžiagų, galinčių sudaryti sprogstamuosius mišinius sąveikoje su vandeniu ar deguonimi, parduotuves ar buities paslaugų bei gamybos patalpas, kuriose saugomos ar naudojamos šios medžiagos.

Kambariai gali būti įrengiami visuose namo aukštuose, mansardoje, mezonine, išskyrus rūsius. Cokoliniame aukšte kambarys gali būti įrengiamas tik tuo atveju, kai kambario perimetro bent vienoje (iš 4) kraštinėje žemės paviršius ties kambario siena yra žemiau negu kambario grindų lygis, o kambario insoliacija atitinka reikalavimus.

Naujai statomame ar rekonstruojamame name, jei teritorijų planavimo dokumentuose nurodyta galimybė įrengti mansardą, bet nenurodytas leistinas namo aukštis metrais, negali būti įrengiama mansarda, jei aukštis nuo mansardoje įrengiamų grindų paviršiaus arba, jei įrengiamos sienos, – nuo sienos viršaus iki stogo kraigo didesnis kaip pusė namo pločio toje namo dalyje, plotį skaičiuojant pagal išorinius sienų paviršius; šie reikalavimai netaikomi, kai mansarda įrengiama esamame name jo nerekonstruojant.

Name turi būti sudarytos sąlygos poilsiui, miegui, higienai, valgio gaminimui bei kitai, susietai su žmonių bei namo poreikiais, veiklai.

Namo patalpų sudėtis, jų matmenys, funkcinė priklausomybė bei išdėstymas nustatomas statytojo, užsakovo, techninėje užduotyje.