Namo energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo skaičiavimuose reikalaujama

Namo energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo skaičiavimuose reikalaujama įvertinti šilumos nuostolius per šiuos ilginius šiluminius tiltelius: tarp namo pamatų ir išorinių sienų; durų angų perimetru; tarp namo sienų ir stogo; fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose; balkonų grindų susikirtimo su išorinėmis sienomis vietose; tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų; langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru.