Namo projekto rengimo ypatumai

Teikiant prašymą išduoti namo statybą leidžiantį dokumentą, dar vadinamą SLD, namo projektas turi atitikti teisės aktų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai. Praėjus 5 metams po reikalavimų išdavimo bei atvejais, kai reikalavimai nebuvo išduoti, namo projektas turi atitikti reikalavimus, galiojusius prašymo gauti namo statybą leidžiantį dokumentą pateikimo dieną. Specialieji reikalavimai yra namui nustatytų specialiųjų architektūros, paveldosaugos, saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų rinkinys, kurį išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Iki 2017 m. Sausio mėn. 1 d. galiojusią tvarką gauti specialieji architektūros reikalavimai nėra prilyginami specialiesiems reikalavimams. Šie reikalavimai nėra privalomas dokumentas, statytojas ar statinio projektuotojas iki pradedant rengti projektą turėtų apsvarstyti, ar nėra poreikio šiuos reikalavimus gauti. Neturint specialiųjų reikalavimų, problemų gali kilti, kai užsitęsus namo projekto rengimo procedūrai pasikeičia teisės aktų nuostatos, ar kai vykdant namo statybos darbus bus norima pakeisti esminius namo projekto sprendinius ir bus privaloma gauti naują namo statybą leidžiantį dokumentą. Aukščiau įvardintu atveju nepakaks vien pakoreguoti sprendinius, visas projektas turės atitikti reikalavimus, galiojusius naujo prašymo išduoti SLD pateikimo dieną.