Naujai statomam namui 2018 metais privalomi

Naujai statomam namui privalomi A+ klasės energinio naudingumo reikalavimai. Nuo 2018 metų sausio 1 d. taikomi A+ klasės energinio naudingumo reikalavimai naujai statomam namui. Reikalavimų laikytis privalu tuo atveju, kai prašymas išduoti leidimą statyti naują namą pateiktas po 2018 m. sausio 1 d., o kai statybą leidžiantys dokumentai (SLD) neprivalomi – statybos darbai pradėti po 2018 metų sausio mėnesio 1 dienos.

Namo energinis naudingumas yra apskaičiuotas arba išmatuotas energijos kiekis, reikalingas patenkinti su įprastu namo naudojimu siejamą energijos poreikį, įskaitant energiją namo šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto vandens ir namo apšvietimo reikmėms t.y. energijos kiekis, reikalingas naudoti namą pagal jo paskirtį. Namas pagal energinį naudingumą gali būti klasifikuojamas į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį namą.

Energinio naudingumo klasė nustatoma energinio sertifikavimo metu įvertinant namo energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertes, atitvarų skaičiuojamuosius savituosius šilumos nuostolius, mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninius rodiklius, pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šilumines savybes, namo sandarumą, šiluminės energijos sąnaudas namui šildyti, ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientą bei name sunaudojamą energijos dalį iš atsinaujinančių išteklių.