Pastatas

Pastatas yra apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos.