Pastato atnaujinimas

Pastato atnaujinimas, dar vadinamas pastato modernizavimu, yra statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir ar jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir ar kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.