Pastato energinio naudingumo sertifikatas

Pastato, taip pat jo dalies, energinio naudingumo sertifikatas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal reglamento reikalavimus įvertintas pastato ir ar jo dalies, energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė.