Pastato energinis naudingumas

Pastato energinis naudingumas yra faktiškai arba pagal apytikrius skaičiavimus sunaudojamos energijos kiekis, reikalingas naudojant pastatą pagal paskirtį.