Pastato šildomas plotas

Pastato ir ar jo dalies šildomas plotas yra visų šildomų pastato ar jo dalies patalpų grindų plotų suma, įskaitant šildomų rūsių, laiptinių, bendro naudojimo ir kitų šildomų patalpų grindų plotus, taip pat patalpų, kurias iš visų pusių riboja šildomos patalpos, grindų plotus.