Pastatų energinio naudingumo klasės

Pastatai ir ar jų dalys pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą ir ar jo dalį. Pastato ir atskiros pastato dalies energinio naudingumo rodikliai gali būti netapatūs.