A+ šiltinimo medžiagos švarumo klasė

Tai statybos produktų naudojamų namo viduje ženklinimas. Ženklas parodo, kiek produktas išskiria kenksmingų medžiagų į patalpų vidų. Kokios tai cheminės medžiagos? Tai: formaldehidai, acetaldehydai, benzuatai, toluenai, tetrachloroetanai, etylbenzuatai, styrenai, ksylenai, trimethylbenzuatai, dichlorobenzuatai, butoksyetynoliai. Produktai turintys A+ kategoriją yra švarūs ir saugūs naudoti namo viduje (labai mažos emisijos). Statybos produktai neturintys sertifikato su šiuo ar lygiaverčiu ženklu, neturėtų būti naudojami namo viduje. Renkantis poliuretanines pastatų šiltinimo putas rinkitės tas, kurios gali būti naudojamos patalpų šiltinimui iš vidaus. Reikalaukite šiltinimo medžiagos sertifikato su A+ aukščiausiu švarumo įvertinimu.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)