Statinio griovimas

Statinio griovimas yra statybos rūšis, kurios tikslas yra išardyti ir ar išmontuoti visas statinio konstrukcijas, išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus.