Statinio paskirtis

Statinio paskirtis yra statinio viešajame registre nurodytas statinio naudojimo tikslas, t.y. žmonėms gyventi, ūkinei komercinei ar kitai veiklai, kai statinys atitinka saugos ir jame planuojamos ir ar atliekamos veiklos (technologijos proceso) privalomus reikalavimus, nustatytus normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.