Statinio projektas

Statinio projektas yra normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai, tai yra aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai, skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma.