Statinio projekto ekspertizė

Statinio projekto ekspertizė yra įvertinimas, kaip statinio projekte yra įgyvendinti reglamente nustatyti esminiai statinių reikalavimai, taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.