Statinio projekto tvirtinimas

Statinio projekto tvirtinimas yra statytojo dar vadinamo užsakovu pritarimas parengtam statinio projektui, įforminamas tvarkomuoju dokumentu tai yra kai statytojas dar vadinamas užsakovu yra Lietuvos ar užsienio valstybės juridinis asmuo, arba statytojo dar vadinamo užsakovu žyma „tvirtinu“ ir parašu statinio projekte tai yra kai statytojas dar vadinamas užsakovu yra Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis asmuo. Abiem atvejais nurodomi pagrindiniai šio statinio techniniai ir ekonominiai rodikliai, aplinkos ir kraštovaizdžio reikalavimai.