Statinio projekto vykdymo priežiūra

Statinio projekto vykdymo priežiūra yra statytojo dar vadinamo užsakovu organizuota projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas yra kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta projekte sukurta statinio architektūra. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra yra statinio projekto vykdymo priežiūros dalis.