Statinio statybos rangovas

Statinio statybos rangovas dar vadinamas rangovu yra fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, turintys teisės aktų nustatytą teisę užsiimti statyba.