Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra yra statytojo dar vadinamo užsakovu organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas yra kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, kai statyba vykdoma rangos būdu, įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.