Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas yra architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui dar vadinamam užsakovu, vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos, tai yra bendrųjų statybos darbų, bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.