Statinio statybos vadovas

Statinio statybos vadovas yra statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui, kai statyba vykdoma rangos būdu, ar statytojui dar vadinamam užsakovui, kai statyba vykdoma ūkio būdu, ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.