Statybą leidžiantis dokumentas

Statybą leidžiantis dokumentas yra leidimas statyti naują statinį ir ar naujus statinius, leidimas rekonstruoti statinį ir ar statinius, leidimas atnaujinti ar modernizuoti pastatą ar pastatus, statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgaliotas valstybės tarnautojas ir ar įgalioti valstybės tarnautojai, rašytinis ir ar rašytiniai žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininko ar savininkų ir ar valdytojo ar valdytojų sutikimas ar sutikimai dėl statybos, leidimas tęsti sustabdytą statybą.