Statybiniai tyrinėjimai

Statybiniai tyrinėjimai yra statinio statybos sklypo ar, kai reikia, gretimos teritorijos, inžinerinių tinklų, kuriuos reikia nutiesti ar esamų ir statomų, ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai, aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai, kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio, statant arti jo, naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai, esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai.