Statybos inžinierius

Statybos inžinierius yra fizinis asmuo, turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties ir ar šakos kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių ir ar šakų studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties ir ar šakos kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis.