Statybos pradžia

Statybos pradžia yra diena, kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo, dar vadinamo užsakovu, pradėjo vykdyti statybos darbus, vykdant darbus rangos būdu, arba kai statytojas, užsakovas, pradėjo vykdyti statybos darbus ūkio būdu.