Techninė specifikacija

Techninė specifikacija yra dokumentas ir ar atskira dokumento dalis, kuriame pateikiami produkto, proceso ar paslaugos techniniai reikalavimai. Statybos produktų techninės specifikacijos yra standartai, Europos vertinimo dokumentai ir nacionaliniai techniniai įvertinimai.