Tipinis statinio projektas

Tipinis statinio projektas yra nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami kartotinių statinių sprendiniai, visuma.