Tyrinėtojas

Tyrinėtojas yra fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, kuriems atitinkamą tyrinėjimų sritį reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai suteikia teisę atlikti šiuos tyrinėjimus. Dabar pripažinta netekusia galios. Nuo 2017 m. sausio 1 d. galioja Tyrėjas.