Ypatingasis statinys

Ypatingasis statinys yra statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingosios medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); ypatinguoju statiniu vadinamas statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; ypatingasis statinys yra sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); ypatingasis statinys yra visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip šimtas žmonių; ypatingasis statinys yra aukštybinis, t.y. daugiau kaip penkių aukštų, daugiabutis gyvenamasis namas; ypatingasis statinys yra kultūros paveldo statinys. Prie ypatingųjų statinių kategorijos priskiriamų statinių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.