Bendrosios nuostatos

SodasKiemasNamas.LT yra interneto portalo svetainė, priklausanti "Valdau", UAB. „Valdau“, UAB, adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius (toliau - mes) suteikia Jums galimybę naudotis svetaine SodasKiemasNamas.LT (toliau – svetainė ir ar portalas, tinklalapis). Mes siūlome Jums svetainėje susipažinti su informacija ir/ar reklama (toliau - turinys). Šis turinys yra prieinamas kiekvienam naudotojui nemokamai ir gali būti naudojamas tik jo privatiems tikslams, vadovaujantis šiomis naudojimosi sąlygomis.

Autorinės teisės

Mes ir kiti turinio teikėjai pasiliekame visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį svetainės turinį. Cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite gauti mūsų rašytinį sutikimą ir įdėti aktyvią nuorodą į šaltinį www.SodasKiemasNamas.LT , kurios kodas turėtų būti toks:

<a title="https://www.SodasKiemasNamas.LT" href="https://www.SodasKiemasNamas.LT">https://www.SodasKiemasNamas.LT</a>

Rezultatas būtų toks:

https://www.SodasKiemasNamas.LT

Tuo atveju, jei patalpinate svetainėje informaciją (nuotraukas, tekstą ir ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš tinklalapio.

Draudimai

Laisvė reikšti įsitikinimus ir talpinti informaciją svetainėje yra nesuderinama su tokiais veiksmais kaip tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Svetainės naudotojams draudžiama talpinti tokią informaciją portale. Svetainės naudotojams draudžiama talpinti bet kokio pobūdžio informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės teisę bei kitas konstitucines asmens teises. Taip pat draudžiama talpinti informaciją, kurios skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms. Naudotojams yra draudžiama kenkti portalo sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems juo naudotis.

Garantijos ir atsakomybės ribojimai

Mes stengiamės užtikrinti sklandų portalo veikimą, tačiau nesuteikiame naudotojams jokių garantijų dėl portalo nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti portalo ar tam tikros jo dalies veikimą. Mes neatsakome už portalo turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ir ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu. Naudodami svetainę Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks svetainės turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą. Tiek, kiek leidžia imperatyvios teisės aktų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti naudotojai ir/ar tretieji asmenys dėl portale pateikiamo turinio, dėl portalo veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų portale patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo. Mes neatsakome už portale pateikiamų kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų, reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama. Tais atvejais, kai portale yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame. Mes neprisiimame atsakomybės už kitų asmenų informacijos ar nuorodų patalpinimą Tinklalapyje bei dėl to kilusią bet kokią žalą. 

Baigiamosios nuostatos

Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias naudojimosi sąlygas, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie naudotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. 

Apie naudojimosi sąlygų pakeitimus informuojama tinklalapyje SodasKiemasNamas.LT . 

Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

Susisiekite su mumis

Jei turite pageidavimų ir/ar klausimų, susijusių su portalu, galite rašyti šiuo elektroninio pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Prašome Jūsų kreipiantis į mus neatskleisti jokių ypatingų asmens duomenų.