Atkreipk dėmesį, kad durpių pelenai netinka dirvožemio tręšimui ir rekultivavimui, tai yra dirvožemio kokybės atstatymui. Durpių briketų pelenai yra toksiški augalams. Todėl durpių briketų pelenais netręšk sodo, kiemo, namo augalų. Pelenai priklauso tų atliekų tipui, kurių negalima perdirbti ar pakartotinai panaudoti, todėl pelenai netinkantys tręšti augalus turėtų būti vežami tiesiai į komunalinių nepavojingų atliekų sąvartyną, žinotina, kad sąvartyne taikomas atliekų šalinimo mokestis.

Papelijusios žinios yra bendro pobūdžio, skirtos supažindinti, kad egzistuoja tokio pobūdžio dalykas, reiškinys ar objektas, subjektas ir pan. Žinios gali būti papelijusios, todėl apie aktualią redakciją ir turinį ar naudojimą konkrečioje situacijoje siūlytume konsultuotis su savo teisininku, architektu, konstruktoriumi, dizaineriu, sodininku, apželdintoju ir ar kitu dalyko specialistu bei profesionalu. Jokių garantijų. Naudodami galimai papelijusias žinias jūs prisiimate visą su naudojimu susijusią riziką.