Kaip giliai augalų šaknys įsiskverbia į žemę? Uoginių augalų šaknys į dirvą įsiskverbia 15 - 20 centimetrų. Kaulavaisinių augalų šaknys į žemę įsiskverbia 2 - 3 metrus, nors dauguma šaknų tik 15 - 45 centimetrų. Sėklavaisinių augalų šaknys į žemę įsiskverbia 2 - 4 metrus, nors dauguma šaknų tik 20 - 80 centimetrų.

Papelijusios žinios yra bendro pobūdžio, skirtos supažindinti, kad egzistuoja tokio pobūdžio dalykas, reiškinys ar objektas, subjektas ir pan. Žinios gali būti papelijusios, todėl apie aktualią redakciją ir turinį ar naudojimą konkrečioje situacijoje siūlytume konsultuotis su savo teisininku, architektu, konstruktoriumi, dizaineriu, sodininku, apželdintoju ir ar kitu dalyko specialistu bei profesionalu. Jokių garantijų. Naudodami galimai papelijusias žinias jūs prisiimate visą su naudojimu susijusią riziką.